pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

7 November 2007

Q3 2007 RAS Financial Results for NLMK Group’s major companies

OJSC Novolipetsk Steel (NLMK) (LSE: NLMK) today announces Q3 2007 Russian Accounting Standards (RAS) financial results for its major companies.