pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

3 April 2006

2005 RAS Financial Results for NLMK Group’s major companies

OJSC Novolipetsk Steel (NLMK) (LSE: NLMK) today announces 2005 Russian Accounting Standards (RAS) financial results for its major companies.